Bestyrelse:

Karl Erik Slynge, Frederikshavn Erhvervsforening (FORMAND)

Jakob Johnsen, Skagen Erhvervsforening

Kim Müller, Sæby Erhvervsforening

 

Øvrige:

Fast tilknyttet gæst:

Allan Kastor, Skagen Erhvervsforening