Direktionsassistenten støtter virksomhedens direktion i arbejdet med strategi og udvikling af virksomheden. Det kan være gennem månedlige sparringsmøder eller egentlig opgaveløsning.

Hent produktfolder

En direktionssekretær på deltid klarer en række tilbagevendende administrative opgaver og aflaster dermed nøglepersoner i organisationen, først og fremmest direktøren, men også andre, hvis tid er bedre brugt på kerneopgaver.

Hent produktfolder

Med en lærlingekoordinator får din virksomhed udbytte af uddannelsesressourcen, som er med til at sikre virksomheden dygtig, faglært arbejdskraft med et minimum forbrug af virksomhedens egne ressourcer.

Hent produktfolder

Kommunikationsmedarbejderen vil i samarbejde med direktionen arbejde kontinuerligt med synliggørelse af virksomheden og dens produkter. Kommunikationsmedarbejderen kan også efter aftale udføre opgaver for virksomhedens samarbejdspartnere.

Hent produktfolder

Eventkoordinatoren planlægger og gennemfører konferencer, kundearrangementer m.v. fra start til slut i samarbejde med kundens direktion eller salgsorganisation. Planlægning af indhold, fysiske faciliteter, håndtering af tilmeldinger og markedsføring af arrangementet.

Hent produktfolder

Rekrutteringsadministration er løsning af den lange række af praktiske opgaver forud, under og efter en ansættelses-proces.

Hent produktfolder

Mange mindre virksomheder er gode til at producere, men dårlige til at sælge – og ikke store nok til at beskæftige en fuldtids sælger. Det blokerer for vækst og udvikling. Salgslederassistancen tilfører virksomheden salgskompetence og gør væksten mulig.

Hent produktfolder

Virksomheder bliver i fremtiden mødt med mange nye krav til CSR (Company Social Responsability eller på dansk Samfundsansvar). CSR-assistenten støtter virksomhedens direktion i arbejdet med CSR.

Hent produktfolder